เอกสารเพิ่มเติม

: 27 ธันวาคม 2565

อ่านทั้งหมด ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมที่จัดขึ้น โดย หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

กลุ่มงานเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี เลขที่ 398/1หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130

ช่องทางติดต่อ

เบอร์โทร : 056-219100 ต่อ 8773

Email : personnel.nsru@nsru.ac.th